O školce

Provozní doba

Pondělí – Pátek 07:00 – 16:00

Od 01.09.2019 dojde ke změně provozu MŠ a to na 06:30 – 16:00.

 


Režim dne

07:00 – 08:00         příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, individuální činnost

08:00 – 08:30         pohybové aktivity

08:30 – 09:00         osobní hygiena, dopolední svačina

09:00 – 09:30         volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

09:30 – 11:30         osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost

11:30 – 12:15        oběd a osobní hygiena

12:15 – 14:00         spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 – 14:30         odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 – 16:00         volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě MŠ

(Režim dne je možno pozměnit podle potřeb a zájmů dětí, podle požadavků jednotlivých tříd, během mimořádných událostí v mateřské škole.)

 


Co dát dětem do školky: potřeby.

 


Školní řád v pdf formátu ke stažení zde.
Vnitřní řád v pdf formátu ke stažení zde.

 


Školné činí 200 Kč/měsíc.

Od 01.09.2019 dojde k navýšení školného na 400 Kč, stravné bude 30 Kč/den a 32 Kč/den pro děti s odkladem.

 


Organizace školního roku 2018-2019

 


Personál školky

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Historie mateřské školky