Historie mateřské školky

1904     postavena budova mateřské školky

1980     převedení budovy na město

1995     přeložka kanalizace

1996     instalace topných těles

2003     terénní úpravy, oprava elektroinstalace, oprava plotu

2012     výměna oken, parkoviště

2013     oprava kuchyně

2015     oprava střechy

2017     pískoviště, průlezky, chodníky