Aktuálně

Radovánky

Radovánky proběhnou v pátek 07.06.2019.


Upozornění

Od 01.09.2019 dojde ke změně provozu MŠ a to na 06:30 – 16:00.

Od 01.09.2019 dojde také k navýšení školného na 400 Kč, stravné bude 30 Kč/den a 32 Kč/den pro děti s odkladem.