Upozornění

Od 01.09.2019 dojde ke změně provozu MŠ a to na 06:30 – 16:00. Od 01.09.2019 dojde také k navýšení školného na 400 Kč, stravné bude 30 Kč/den a 32 Kč/den pro děti s odkladem. Radovánky